EGZAMINY

W dniach 19-20 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy dla psów wszystkich ras:
testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich egzaminy BH-VT, PT, IGP, licencja owczarków niemieckich.

Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. Psy będą umawiane na godziny, by zachować zasady bezpieczeństwa.

Miejsce egzaminów - 19.06 od godz. 14.00 Spręcowo, 20.06 od godz. 11.00 Przybyszewo.

Kierownik egzaminów, informacje i zgłoszenia: Mirosława Kowalska-Weschke, tel. 515 508 101, mail: hodowlapodlipami@op.pl

Egzaminy przeprowadzi sędzia Waldemar Kosmalski.
W zgłoszeniach proszę przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.


PRZEGLĄD HODOWLANY

W związku z wprowadzeniem możliwości uzyskania uprawnień hodowlanych w drodze przeglądu (Zasady przeglądu hodowlanego - PDF >), prosimy osoby zainteresowane o przesłanie wypełnionwgo formularza zgłoszenia (tylko pierwsza część) - FORMULARZ PDF > na adres email Oddziału: olsztyn@zkwp.pl

Formularz jest edytowalny, co oznacza, że po pobraniu i zapisaniu go na dysku komputera, można go wypełnić komputerowo, a następnie zapisać i wysłać jako załącznik (plik PDF).

Przeglądy będą organizowane cyklicznie dla poszczególnych grup w miarę potrzeb i napływających zgłoszeń.

Data przeglądu będzie podana w późniejszym terminie. Dodatkowe informacje pod nr tel. 515-508-101

UWAGA!

W związku z istniejąca obecnie sytuacją, ZKwP Oddział w Olsztynie informuje że od dnia 17.03.2020r do odwołania Biuro Oddziału zawiesza bezpośrednią obsługę Interesantów oraz dyżury sekcji.

Kierownik Biura będzie pełnił dyżury telefoniczne we wtorki i czwartki w godzinach 11-19 oraz w piątki w godzinach 11-16 dyżur telefoniczny: 518 164 985

Jednocześnie informujemy, że większość spraw można u nas załatwić bez konieczności osobistej wizyty w biurze.
Po uprzednim ustaleniu z biurem Oddziału, dokumenty - w zależności od sprawy - mogą być przesłane pocztą lub poprzez email, a wszelkich płatności można dokonywać przelewem na konto.
Zalecamy aby przeglądy miotów w tym czasie odbywały się w hodowlach.
W przypadku przeglądów miotów, które miały by się odbyć w Oddziale prosimy Kierowników Sekcji o konsultowanie terminów z Biurem, ponieważ w tym samym czasie w Oddziale będzie obsługiwana tylko jedna sprawa a osoby wcześniej nie zgłoszone będą musiały czekać na zwolnienie pomieszczenia na zewnątrz. Hodowców prosimy również o ograniczenie do minimum obecności osób towarzyszących.

telefon: 89 535 14 41, 518 164 985
email: olsztyn@zkwp.pl

WYSTAWA ODWOŁANA!

Zarząd Oddziału informuje, że wystawa zaplanowana na dzień 1 maja 2020 r. w Dobrym Mieście - została ODWOŁANA.
O nowym terminie wystawy poinformujemy w najbliższym czasie.


Nowa siedziba oddziału - ul. Kopernika 14a

(wjazd od Placu Pułaskiego, po prawej stronie pawilonu NEONET, kamienica w głębi po prawej stronie, wejście naprzeciwko garaży).

Nowy adres:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Olsztynie
ul. Kopernika 14 a, 10-511 Olsztyn

Adres do korespondencji:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Olsztynie
UP Olsztyn 8, 10-580 Olsztyn, ul. Kopernika 40, skr. poczt. 698

Telefon i adres mailowy pozostają bez zmian:
Telefon: 89 535 14 41
email: olsztyn@zkwp.pl

W nowym lokalu do dyspozycji członków jest osobny pokój, w którym odbywają się przeglądy miotów. Prosimy o ustalanie godziny przeglądu nie tylko z kierownikiem sekcji, ale też z kierownikiem biura, by godziny przeglądów się nie pokrywały.
Równocześnie w trosce o komfort pracy i bezpieczeństwo szczeniąt każdy hodowca po zakończonym przeglądzie proszony jest o umycie podłogi oraz dezynfekcje blatów i stolików. Środki czystości, środki do dezynfekcji dostępne będą w Oddziale.

Zarząd Oddziału w Olsztynie Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że oficjalne informacje dotyczące pracy naszego Oddziału, organizowanych imprez oraz informacje ważne dla członków dostępne są na stronie www.olsztyn.zkwp.pl oraz na Facebooku na stronie „Związek Kynologiczny w Polsce o. Olsztyn” pod adresem >
Zarząd Oddziału nie ma nic wspólnego z grupą „ZKwP OLSZTYN” dostępną pod adresem > oraz informuje, że podjął działania mające na celu zaprzestanie wprowadzania w błąd członków Oddziału przez administratora tej strony.

UWAGA !
Członkowie naszego Oddziału, którzy zalegają z opłatami składek członkowskich lub z opłatami za zgłoszenia w latach poprzednich, nie mają możliwości zgłaszania psów na wystawy w systemie wystawy.NET do czasu uregulowania zaległości.

Oddziałowa Komisja Hodowlana prosi o przesyłanie wniosków o warunkowe krycie zawierających następujące informacje:  imię i przydomek hodowlany psa, którego dotyczy zgłoszenie, PKR, nr rejestracji oddziałowej, datę urodzenia psa, zaliczone wystawy (kopie kart oceny), wyniki prześwietlenia (jeśli jest wymagane), wyniki testów lub innych egzaminów z zakresu wyszkolenia (kopie kart oceny) itp., informacje o brakach w wystawach lub wyszkoleniu wraz ze zobowiązaniem ich uzupełnienia i terminem, w jakim zostaną one uzupełnione.
Zgoda na warunkowe krycie wydawana będzie na okres 6 miesięcy, natomiast psy, które we wskazanym terminie nie uzupełnią braków, nie uzyskają zgody na ponowne krycie warunkowe.

Podanie o uznanie miotu (DOC) >

Podanie o warunkowe krycie (DOC) >

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

PRZEŚWIETLENIA W KIERUNKU DYSPLAZJI
Informujemy, że prześwietlenia w kierunku dysplazji wykonuje Prof. dr hab. Marek Nowicki
Nowy adres: Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46, tel.kom. 696-543-497
Rejestracja telefoniczna - tel. 89-526-08-08

Informujemy, że składka członkowska za rok 2020 wynosi 70 zł. Składki można opłacać w biurze oddziału lub na konto: ING BSK O/Olsztyn 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (PDF) >


 

Dog Shows 2020