TESTY PSYCHICZNE, EGZAMINY

Informujemy, że testy psychiczne, egzaminy oraz licencje dla owczarków niemieckich odbędą się w dniach 28-29 czerwca 2024 r. w Spręcowie.

Spręcowo - 28.06.2024 r. - piątek - godz. 12.00
Spręcowo -
29.06.2024 r. - sobota - godz. 13.00


Wszyscy uczestnicy przystępują do egzaminów z wypełnioną kartą oceny (dane osobowe właściciela i psa). Druki do pobrania na stronie GKSP w zakładce DRUKI.
Przystępujący do egzaminów muszą posiadać obowiązkowo książeczkę startową oraz rodowód (oryginał lub kserokopię).
Dodatkowe informacje w Biurze Oddziału.
PLANOWANA OBSADA SĘDZIOWSKA

Natalija Borodajenko (LV), Maria Bruska (PL), Katerina Cechova (DK), Cathy Delmar (IE), Sean Delmar (IE), Waldemar Federak (PL), Jarosław Gesinowski (PL), Elizabeth Gonzalez (GI), Ramuné Kazlauskaité (LT), Judit Korózs-Papp (HU), Izabella Krasowska-Salamon (PL), Jakub Kruczek (PL), Vladimir Piskay (SK), Stanisław Podlaski (PL), Mirosław Redlicki (PL), Jakub Rudziński (PL), Leszek Salamon (PL), Milena Seidel (PL), Valentinas Stiklius (LT), Aleksandra Tarczyńska-Mizak (PL)

STOISKA HANDLOWE NA TERENIE WYSTAWY

Wszelkich informacji dotyczących rozstawienia stoisk handlowych i garmażeryjnych oraz opłaty za ich rozstawienie, na wystawach Krajowej i Międzynarodowej w Grunwaldzie w dniach 6-7.07.2024, udziela Kierownik działu archeologiczno-historycznego Muzeum w Grunwaldzie - pan Jarosław Malecki (+48 609-747-351; edukacja@muzeumgrunwald.pl)
Natomiast sponsorzy wystawy proszeni są o bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Zarządu Oddziału - panem Waldemarem Kosmalskim (+48 601-683-553)


UWAGA !

W imieniu Zarządu Oddziału ZKwP Oddział w Olsztynie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji LI Krajowej oraz I Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Grunwaldzie w dniach 6-7 lipca 2024 r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 530-820-921, 693-306-982 lub adresem mailowym: deszczka@gmail.com.
Asystenci, spoza naszego oddziału, chętni do odbycia asystentury proszeni są o kierowanie zgłoszeń bezpośrednio do Oddziału Olsztyn na adres mailowy: olsztyn@zkwp.plBADANIE PROFILU DNA PSA/SUKI

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

DRUKI DO POBRANIA:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik DOC) >
- NOWY WZÓR
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA - PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) >
- NOWY WZÓR
4. Zlecenie badania DNA psów - PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz - Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW - pobierz >

Dodatkowe informacje w zakresie badań genetycznych DNA >

Dla hodowców zrzeszonych w ZKwP obowiązującą kwotą za 1 próbkę jest kwota 195 zł brutto, niezależnie od ilości przesłanych próbek.
Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2024

Informujemy, że składka członkowska za rok 2024 wynosi 100 zł. Składki można opłacać w biurze oddziału lub na konto: ING BSK O/Olsztyn 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że większość spraw można u nas załatwić bez konieczności osobistej wizyty w biurze.

Po uprzednim ustaleniu z biurem Oddziału, dokumenty - w zależności od sprawy - mogą być przesłane pocztą lub poprzez email, a wszelkich płatności można dokonywać przelewem na konto.

W przypadku przeglądów miotów, które mają się odbyć w Oddziale prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów z Biurem, ponieważ w tym samym czasie w Oddziale będzie obsługiwana tylko jedna sprawa, a osoby wcześniej nie zgłoszone będą musiały czekać na zwolnienie pomieszczenia na zewnątrz.

telefon: 89 535 14 41, 518 164 985
email: olsztyn@zkwp.pl


RANKING WYSTAWOWY 2022 - WYNIKI

Poniżej podajemy wyniki Rankingu Wystawowego za rok 2022 w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych grupach FCI.

Dziękujemy za udział w rankingu oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom za osiągnięcia na wystawach w sezonie 2022.

Wyniki rankingu (PDF) >

PRZEGLĄD HODOWLANY

W związku z wprowadzeniem możliwości uzyskania uprawnień hodowlanych w drodze przeglądu (Zasady przeglądu hodowlanego - PDF >), prosimy osoby zainteresowane o przesłanie wypełnionwgo formularza zgłoszenia (tylko pierwsza część) - FORMULARZ PDF > na adres email Oddziału: olsztyn@zkwp.pl

Formularz jest edytowalny, co oznacza, że po pobraniu i zapisaniu go na dysku komputera, można go wypełnić komputerowo, a następnie zapisać i wysłać jako załącznik (plik PDF).

Przeglądy będą organizowane cyklicznie dla poszczególnych grup w miarę potrzeb i napływających zgłoszeń.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).

Nowa siedziba oddziału - ul. Kopernika 14a

(wjazd od Placu Pułaskiego, po prawej stronie pawilonu NEONET, kamienica w głębi po prawej stronie, wejście naprzeciwko garaży).

Nowy adres:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Olsztynie
ul. Kopernika 14 a, 10-511 Olsztyn

Adres do korespondencji:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Olsztynie
UP Olsztyn 8, 10-580 Olsztyn, ul. Kopernika 40, skr. poczt. 698

Telefon i adres mailowy pozostają bez zmian:
Telefon: 89 535 14 41
email: olsztyn@zkwp.pl

W nowym lokalu do dyspozycji członków jest osobny pokój, w którym odbywają się przeglądy miotów. Prosimy o ustalanie godziny przeglądu nie tylko z kierownikiem sekcji, ale też z kierownikiem biura, by godziny przeglądów się nie pokrywały.
Równocześnie w trosce o komfort pracy i bezpieczeństwo szczeniąt każdy hodowca po zakończonym przeglądzie proszony jest o umycie podłogi oraz dezynfekcje blatów i stolików. Środki czystości, środki do dezynfekcji dostępne będą w Oddziale.

Zarząd Oddziału w Olsztynie Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że oficjalne informacje dotyczące pracy naszego Oddziału, organizowanych imprez oraz informacje ważne dla członków dostępne są na stronie www.olsztyn.zkwp.pl oraz na Facebooku na stronie „Związek Kynologiczny w Polsce o. Olsztyn” pod adresem >
Zarząd Oddziału nie ma nic wspólnego z grupą „ZKwP OLSZTYN” dostępną pod adresem > oraz informuje, że podjął działania mające na celu zaprzestanie wprowadzania w błąd członków Oddziału przez administratora tej strony.

UWAGA !
Członkowie naszego Oddziału, którzy zalegają z opłatami składek członkowskich lub z opłatami za zgłoszenia w latach poprzednich, nie mają możliwości zgłaszania psów na wystawy w systemie wystawy.NET do czasu uregulowania zaległości.

Oddziałowa Komisja Hodowlana prosi o przesyłanie wniosków o warunkowe krycie zawierających następujące informacje:  imię i przydomek hodowlany psa, którego dotyczy zgłoszenie, PKR, nr rejestracji oddziałowej, datę urodzenia psa, zaliczone wystawy (kopie kart oceny), wyniki prześwietlenia (jeśli jest wymagane), wyniki testów lub innych egzaminów z zakresu wyszkolenia (kopie kart oceny) itp., informacje o brakach w wystawach lub wyszkoleniu wraz ze zobowiązaniem ich uzupełnienia i terminem, w jakim zostaną one uzupełnione.
Zgoda na warunkowe krycie wydawana będzie na okres 6 miesięcy, natomiast psy, które we wskazanym terminie nie uzupełnią braków, nie uzyskają zgody na ponowne krycie warunkowe.

Podanie o uznanie miotu (DOC) >

Podanie o warunkowe krycie (DOC) >

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

PRZEŚWIETLENIA W KIERUNKU DYSPLAZJI
Informujemy, że prześwietlenia w kierunku dysplazji wykonują:

lek.wet. Krzysztof Lewandowski

Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46
Rejestracja telefoniczna - tel. 89-526-08-08

Dr n. wet. Adam Przeworski
Przychodnia Weterynaryjna Tworkowski Przeworscy, ul. Barcza 7, 10-685 OLSZTYN, tel. 606-424-424, e-mail: przychodniabarcza@gmail.com

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (PDF) >


 

Dog Shows 2024