W dniach 10-11 listopada 2015 r. odbędą się testy psychiczne, egzaminy BH, PT, IPO dla psów wszystkich ras oraz przegląd hodowlany i licencja dla owczarków niemieckich.
Miejsce egzaminów - Spręcowo
Egzaminy przeprowadzi sędzia Waldemar Kosmalski (tel. 601-683-553 )
Kierownik egzaminów, informacje i zgłoszenia:
Mirosława Kowalska-Weschke, tel. 515-508-101 lub 603-446-327, mail: hodowlapodlipami@op.pl
W zgłoszeniach proszę podać wszystkie dane psa i właściciela (jak do zgłoszenia na wystawy) lub przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

Badanie profilu DNA

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


PRZEŚWIETLENIA W KIERUNKU DYSPLAZJI
Informujemy, że prześwietlenia w kierunku dysplazji wykonuje Prof. dr hab. Marek Nowicki
Nowy adres: Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46, tel.kom. 696-543-497
Rejestracja telefoniczna - tel. 89-526-08-08

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Informujemy, że składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł. Składki można opłacać w biurze oddziału lub na konto: ING BSK O/Olsztyn 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zarząd Oddziału w Olsztynie przypomina członkom oddziału o obowiązku
opłacenia składki członkowskiej za roku 2014 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.
W przypadku nieopłacenia składki w powyższym terminie osoby zalegające z opłatą zostaną skreślone z listy członków oddziału.


 


Dog Shows 2015


Klub Owczarka Niemieckiego - Komisja ZG