Zarząd Oddziału w Olsztynie Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że oficjalne informacje dotyczące pracy naszego Oddziału, organizowanych imprez oraz informacje ważne dla członków dostępne są na stronie www.olsztyn.zkwp.pl oraz na Facebooku na stronie „Związek Kynologiczny w Polsce o. Olsztyn” pod adresem >
Zarząd Oddziału nie ma nic wspólnego z grupą „ZKwP OLSZTYN” dostępną pod adresem > oraz informuje, że podjął działania mające na celu zaprzestanie wprowadzania w błąd członków Oddziału przez administratora tej strony.


WALNE ZGROMADZENIE
 
Zarząd Oddziału zawiadamia, że Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału odbędzie się w dniu 25 marca 2018 r. o godz. 11.00 w sali przy ulicy Erwina Kruka 3, 10-538 Olsztyn (dawna ul. Dąbrowszczaków, na przeciwko Sądu), kamienica Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
Protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia dostępny jest do wglądu w biurze oddziału.
Proponowany porządek obrad - więcej >

W dniach 9-10 marca 2018 r. odbędą się egzaminy dla psów wszystkich ras:
testy psychiczne, przegląd hodowlany owczarków niemieckich egzaminy BH, PT, IPO.
Ze względu na duże zainteresowanie egzaminami i limitami psów, które mogą w jednym dniu zdawać egzaminy prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
Miejsce egzaminów - Spręcowo/Przybyszewo
Kierownik egzaminów, informacje i zgłoszenia: Mirosława Kowalska-Weschke, tel. 515-508-101 lub 603-446-327, mail: hodowlapodlipami@op.pl

Egzaminy przeprowadzi sędzia Waldemar Kosmalski (tel. 601-683-553).
W zgłoszeniach proszę podać wszystkie dane psa i właściciela (jak do zgłoszenia na wystawy) lub przesłać skan rodowodu oraz informacje do jakich egzaminów pies przystępuje.

UWAGA ! Informujemy, że w związku z dużą ilością zgłoszonych psów, ograniczeniami organizacyjnymi wynikającymi z regulaminów, pory roku i warunków pogodowych przyjmowanie zgłoszeń na marcowe egzaminy zostało zakończone.
Dla psów, które nie zostały przyjęte organizujemy dodatkowy termin –
6 kwietnia 2018 r.
W godz. 9-12 egzaminy będą odbywały się w Spręcowie, w godz. 14-19 w Przybyszewie.

Ranking wystawowy 2017 - informacje (PDF) >

UWAGA !
Członkowie naszego Oddziału, którzy zalegają z opłatami składek członkowskich lub z opłatami za zgłoszenia w latach poprzednich, nie mają możliwości zgłaszania psów na wystawy w systemie wystawy.NET do czasu uregulowania zaległości.

Oddziałowa Komisja Hodowlana prosi o przesyłanie wniosków o warunkowe krycie zawierających następujące informacje:  imię i przydomek hodowlany psa, którego dotyczy zgłoszenie, PKR, nr rejestracji oddziałowej, datę urodzenia psa, zaliczone wystawy (kopie kart oceny), wyniki prześwietlenia (jeśli jest wymagane), wyniki testów lub innych egzaminów z zakresu wyszkolenia (kopie kart oceny) itp., informacje o brakach w wystawach lub wyszkoleniu wraz ze zobowiązaniem ich uzupełnienia i terminem, w jakim zostaną one uzupełnione.
Zgoda na warunkowe krycie wydawana będzie na okres 6 miesięcy, natomiast psy, które we wskazanym terminie nie uzupełnią braków, nie uzyskają zgody na ponowne krycie warunkowe.

Podanie o uznanie miotu (DOC) >

Podanie o warunkowe krycie (DOC) >

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

PRZEŚWIETLENIA W KIERUNKU DYSPLAZJI
Informujemy, że prześwietlenia w kierunku dysplazji wykonuje Prof. dr hab. Marek Nowicki
Nowy adres: Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46, tel.kom. 696-543-497
Rejestracja telefoniczna - tel. 89-526-08-08

Informujemy, że składka członkowska za rok 2018 wynosi 70 zł. Składki można opłacać w biurze oddziału lub na konto: ING BSK O/Olsztyn 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.


 

Dog Shows