Zgłoszenia na konkurs prosimy przesłać na adres e-mail: sekcjamysliwska.olsztyn@zkwp.pl

W zgłoszeniu prosimy podać: Imię i Nazwisko właściciela psa, telefon kontaktowy, imię i nazwisko przewodnika, potwierdzenie opłaty składki członkowskiej ZKwP właściciela za rok 2024, kserokopię szczepienia przeciw wściekliźnie, skan rodowodu, potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w konkursie w wysokości 250 zł./pies wniesionej na konto ZKwP oddział Olsztyn z opisem w tytule - imię i przydomek psa, konkurs data i miejsce.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia toku 2024, a ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie data dostarczenia zgłoszenia spełniającego wymogi określone powyżej.

Zgłaszający otrzymają do 17 kwietnia 2024 roku potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia psa wraz ze wskazaniem miejsca zbiórki i dokładnej godziny rozpoczęcia konkursu. W przypadku braku miejsc wniesiona opłata za konkurs zostanie zwrócona na konto wpłacającego.

UWAGA !

W imieniu Zarządu Oddziału ZKwP Oddział w Olsztynie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji LI Krajowej oraz I Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Grunwaldzie w dniach 6-7 lipca 2024 r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 530-820-921, 693-306-982 lub adresem mailowym: deszczka@gmail.com.
Asystenci, spoza naszego oddziału, chętni do odbycia asystentury proszeni są o kierowanie zgłoszeń bezpośrednio do Oddziału Olsztyn na adres mailowy: olsztyn@zkwp.plBADANIE PROFILU DNA PSA/SUKI

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

DRUKI DO POBRANIA:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik DOC) >
- NOWY WZÓR
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA - PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) >
- NOWY WZÓR
4. Zlecenie badania DNA psów - PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz - Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW - pobierz >

Dodatkowe informacje w zakresie badań genetycznych DNA >

Dla hodowców zrzeszonych w ZKwP obowiązującą kwotą za 1 próbkę jest kwota 195 zł brutto, niezależnie od ilości przesłanych próbek.
Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2024

Informujemy, że składka członkowska za rok 2024 wynosi 100 zł. Składki można opłacać w biurze oddziału lub na konto: ING BSK O/Olsztyn 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że większość spraw można u nas załatwić bez konieczności osobistej wizyty w biurze.

Po uprzednim ustaleniu z biurem Oddziału, dokumenty - w zależności od sprawy - mogą być przesłane pocztą lub poprzez email, a wszelkich płatności można dokonywać przelewem na konto.

W przypadku przeglądów miotów, które mają się odbyć w Oddziale prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów z Biurem, ponieważ w tym samym czasie w Oddziale będzie obsługiwana tylko jedna sprawa, a osoby wcześniej nie zgłoszone będą musiały czekać na zwolnienie pomieszczenia na zewnątrz.

telefon: 89 535 14 41, 518 164 985
email: olsztyn@zkwp.pl


RANKING WYSTAWOWY 2022 - WYNIKI

Poniżej podajemy wyniki Rankingu Wystawowego za rok 2022 w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych grupach FCI.

Dziękujemy za udział w rankingu oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom za osiągnięcia na wystawach w sezonie 2022.

Wyniki rankingu (PDF) >

PRZEGLĄD HODOWLANY

W związku z wprowadzeniem możliwości uzyskania uprawnień hodowlanych w drodze przeglądu (Zasady przeglądu hodowlanego - PDF >), prosimy osoby zainteresowane o przesłanie wypełnionwgo formularza zgłoszenia (tylko pierwsza część) - FORMULARZ PDF > na adres email Oddziału: olsztyn@zkwp.pl

Formularz jest edytowalny, co oznacza, że po pobraniu i zapisaniu go na dysku komputera, można go wypełnić komputerowo, a następnie zapisać i wysłać jako załącznik (plik PDF).

Przeglądy będą organizowane cyklicznie dla poszczególnych grup w miarę potrzeb i napływających zgłoszeń.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).

Nowa siedziba oddziału - ul. Kopernika 14a

(wjazd od Placu Pułaskiego, po prawej stronie pawilonu NEONET, kamienica w głębi po prawej stronie, wejście naprzeciwko garaży).

Nowy adres:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Olsztynie
ul. Kopernika 14 a, 10-511 Olsztyn

Adres do korespondencji:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Olsztynie
UP Olsztyn 8, 10-580 Olsztyn, ul. Kopernika 40, skr. poczt. 698

Telefon i adres mailowy pozostają bez zmian:
Telefon: 89 535 14 41
email: olsztyn@zkwp.pl

W nowym lokalu do dyspozycji członków jest osobny pokój, w którym odbywają się przeglądy miotów. Prosimy o ustalanie godziny przeglądu nie tylko z kierownikiem sekcji, ale też z kierownikiem biura, by godziny przeglądów się nie pokrywały.
Równocześnie w trosce o komfort pracy i bezpieczeństwo szczeniąt każdy hodowca po zakończonym przeglądzie proszony jest o umycie podłogi oraz dezynfekcje blatów i stolików. Środki czystości, środki do dezynfekcji dostępne będą w Oddziale.

Zarząd Oddziału w Olsztynie Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że oficjalne informacje dotyczące pracy naszego Oddziału, organizowanych imprez oraz informacje ważne dla członków dostępne są na stronie www.olsztyn.zkwp.pl oraz na Facebooku na stronie „Związek Kynologiczny w Polsce o. Olsztyn” pod adresem >
Zarząd Oddziału nie ma nic wspólnego z grupą „ZKwP OLSZTYN” dostępną pod adresem > oraz informuje, że podjął działania mające na celu zaprzestanie wprowadzania w błąd członków Oddziału przez administratora tej strony.

UWAGA !
Członkowie naszego Oddziału, którzy zalegają z opłatami składek członkowskich lub z opłatami za zgłoszenia w latach poprzednich, nie mają możliwości zgłaszania psów na wystawy w systemie wystawy.NET do czasu uregulowania zaległości.

Oddziałowa Komisja Hodowlana prosi o przesyłanie wniosków o warunkowe krycie zawierających następujące informacje:  imię i przydomek hodowlany psa, którego dotyczy zgłoszenie, PKR, nr rejestracji oddziałowej, datę urodzenia psa, zaliczone wystawy (kopie kart oceny), wyniki prześwietlenia (jeśli jest wymagane), wyniki testów lub innych egzaminów z zakresu wyszkolenia (kopie kart oceny) itp., informacje o brakach w wystawach lub wyszkoleniu wraz ze zobowiązaniem ich uzupełnienia i terminem, w jakim zostaną one uzupełnione.
Zgoda na warunkowe krycie wydawana będzie na okres 6 miesięcy, natomiast psy, które we wskazanym terminie nie uzupełnią braków, nie uzyskają zgody na ponowne krycie warunkowe.

Podanie o uznanie miotu (DOC) >

Podanie o warunkowe krycie (DOC) >

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

PRZEŚWIETLENIA W KIERUNKU DYSPLAZJI
Informujemy, że prześwietlenia w kierunku dysplazji wykonują:

lek.wet. Krzysztof Lewandowski

Przychodnia Weterynaryjna dla Małych Zwierząt DOGMED s.c., 10-229 Olsztyn Al.Wojska Polskiego 46
Rejestracja telefoniczna - tel. 89-526-08-08

Dr n. wet. Adam Przeworski
Przychodnia Weterynaryjna Tworkowski Przeworscy, ul. Barcza 7, 10-685 OLSZTYN, tel. 606-424-424, e-mail: przychodniabarcza@gmail.com

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (PDF) >


 

Dog Shows 2024