Władze oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 3.03.2019 r.
 
ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodniczący Zarządu Waldemar Kosmalski 
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych Mirosława Kowalska-Weschke
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Anna Domosławska 
Skarbnik Dariusz Chmura
Sekretarz
Emil Walendzik
Członkowie Zarządu Aleksandra Tarczyńska-Mizak
Marcin Wilczek
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Zbigniew Stępski
Członkowie Dawid Szypulski
Andrzej Kęsicki
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Norbert Palmowski
Członkowie Kinga Kosmalska
Adam Niewiński
Danuta Stępska
Gabriela Wysocka
 
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Marta Przybylska
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA HODOWLANA
Przewodnicząca Anna Domosławska
 
 

ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW


Waldemar Kosmalski - Przewodniczący OKSP
Emil Walendzik - Z-ca Przewodniczącego OKSP

Przewodniczący OKSP pełni dyżur w siedzibie Oddziału we wtorki w godz. 17.00 - 19.00, kontakt poprzez biuro Oddziału

Egzaminy PT, IPO, BH, testy dla psów wszystkich ras, przeglądy hodowlane owczarków niemieckich odbywają się 4 razy roku (terminy egzaminów są podawane z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie głównej ),

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów przypomina, że psy wszystkich ras dla których wymagane są testy psychiczne zobowiązane są zdawać egzaminy w oddziale macierzystym. Na zdawanie egzaminów poza oddziałem macierzystym wymagana jest pisemna zgoda tego oddziału. Dotyczy to również przeglądu hodowlanego owczarków niemieckich.
 

Aktualizacja:  27.06.2019