Władze oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 13.03.2022 r., ukonstytuowały się w składzie:
 
ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodniczący Zarządu Waldemar Kosmalski 
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych Łukasz Pawłowski
V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych Anna Domosławska
Skarbnik Dariusz Chmura
Sekretarz Magdalena Olbryś
Członkowie Zarządu Zbigniew Stępski
Aleksandra Tarczyńska-Mizak
Zastępcy Członków Gabriela Wysocka
Agata Kalicińska
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca Renata Ludwiczak
Zastępca Mirosław Szczypski
Sekretarz Dawid Szupulski
Zastępcy Członków Julita Spychalska
Inga Klaybor-Romańska
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodnicząca Klaudia Palmowska-Bogusz
Zastępca Danuta Stępska
Arkadiusz Stancel
Członek Stanisław Kochalski
Kinga Kosmalska
Zastępcy Członków Joanna Mrozowska
Marek Wardach
 
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Cyprian Czerwiński
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA HODOWLANA
Przewodnicząca Anna Domosławska
 
 

Aktualizacja:  11.04.2022