Komunikaty
 

PRZEGLĄDY MIOTÓW, KWALIFIKACJA PSÓW DO HODOWLI
Decyzją Zarządu Oddziału do przeprowadzania przeglądów miotu, tatuowania szczeniąt oraz dokonywania kwalifikacji psów/suk do hodowli upoważnieni są członkowie Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
Terminy przeglądów miotów należy każdorazowo odpowiednio wcześniej uzgadniać z Kierownikiem Biura.